Våre slekter

Leter etter røtter i Norge,Sverige,Danmark,Tyskland,England,USA og andre land som måtte dukke opp i vår leting

Vinger kirke,Hedmark

Vinger kirke i Hedmark er en kirke som kan kalles "hovedkirke" for vårt utgangspunkt fra gården Nor.

Velkommen!

For mange år siden trodde vi at det å samle slekten skulle være en kurant sak. Etterhvert som tiden gikk så vi at det måtte mye leting til og at andre slekter også kom til syne.

Disse sidene er derfor under stadig oppdatering selvom vi nå har kommet i mål med 7 generasjoner for de fleste i slektene Nord og Holsve som var hovedslektene vi startet med.

Vi har til nå samlet noen tusen navn som kan finnes her og håper du finner noe som også gjelder din slekt.

Om du finner feil eller mangler er vi også takknemlige for å få innspill slik at det blir så riktig som overhodet mulig. Om du har fotografier kan vi også legge dem inn i en egen database.

Eksempler på anebok finner du her og anevifte Om du skulle ønske det kan vi også lage en etterkommerbok så du kan ha slekta i bokhylla for en rimelig pris :-)

Ta gjerne kontakt

Skafså kirke, Telemark

Skafså kirke i Tokke i Telemark kan sies å være en annen av slektens "hovedkirker" siden Lars Olsen og Karen Torkildsdatter flyttet dit fra Vinger. Mange av barna er døpt i denne kirken. Flere av barna flyttet til Holla hvor de fleste bosatte seg.